KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

Inspirujemy rodziców oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do budowania relacji opartych na autentyczności, wzajemnym szacunku i zaufaniu, współpracy oraz odpowiedzialności za siebie i innych…

 

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/03/konsultacje-wychowawcze-small.jpg

Konsultacje wychowawcze są szansą na:

  • budowanie autentycznej i pełnej szacunku relacji z dzieckiem;
  • poprawę wzajemnej komunikacji;
  • wyznaczanie osobistych granic z jednoczesnym poszanowaniem granic dziecka;
  • budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie u dzieci odpowiedzialności za siebie i innych;
  • nabycie postaw pomocnych w kreowaniu atmosfery zrozumienia, bliskości i zaufania;
  • rozwiązanie konkretnej sytuacji lub trudności wychowawczej.