FAMILY COACHING

Zyskasz możliwość do stworzenia jasnego, konkretnego i podzielanego przez wszystkich domowników obrazu rodziny jaką chcecie być oraz z łagodną konsekwencją wprowadzać ten obraz w codzienne życie…

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/03/family-coaching-small.jpg

Family coaching jest szansą na:

  • budowanie autentycznych i pełnych szacunku relacji rodzinnych;
  • bliskie, żywe i nastawione na współpracę kontakty;
  • skupienie na wzajemnym rozwijaniu mocnych stron i rodzinnych zasobów;
  • radość czerpaną z rodziny, widoczną we wzajemnej dbałości i miłości;
  • swobodną, otwartą i niewymuszoną komunikację;
  • całkowicie otwarte i przejrzyste relacje.

„„Spraw, które najbardziej się liczą, nie wolno pozostawiać na łasce spraw mniej ważnych””.

Twoja rola w rodzinie nigdy się nie kończy. Nigdy nie zostaniesz zastąpiony kimś innym.

Bycie członkiem rodziny jest jedną z niewielu trwałych ról w życiu.