Psychoterapia indywidualna

Lepiej zrozumiesz samego siebie, zadbasz o własne potrzeby i wartości oraz odzyskasz wpływ na swoje życie…

//progressline.pl/wp-content/uploads/2020/03/changes-1.jpg

Psychoterapia indywidualna jest szansą na:

 • uzyskanie wsparcia w przezwyciężeniu psychicznych i emocjonalnych trudności;
 • odzyskanie pożądanej kontroli i wpływu na własne życie;
 • polepszenie jakości własnego życia w wybranych relacjach, wymiarach i obszarach;
 • wprowadzenie znaczących zmian w życiu osobistym, zawodowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i finansowym;
 • poszerzenie świadomości własnych potrzeb, wartości oraz zasad jakimi chcesz się kierować w życiu;
 • odkrycie i wzmocnienie swoich mocnych stron i zasobów, pomocnych w realizacji celów i oczekiwanych zmian. 

Przykładowe potrzeby i problemy skłaniające ludzi do psychoterapii indywidualnej:

 • odczuwanie niezadowolenia ze swojego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego;
 • brak dbałości o własne potrzeby i wartości w relacjach z innymi ludźmi;
 • zaniżone poczucie własnej wartości, często określane jako brak wiary w siebie;
 • poczucie braku zrozumienia i akceptacji ze strony innych;
 • brak odwagi do wprowadzania zmian, które z różnych względów są odkładane na później;
 • potrzeba odnalezienia bądź wyznaczenia osobistego sensu i celu życia;
 • przeżywanie trudności emocjonalnych – lęku, frustracji, niepokoju, żalu, złości, strachu, poczucia winy…;
 • brak motywacji do tego, by wytrwać w swoich postanowieniach, decyzjach, celach;
 • potrzeba wsparcia w sytuacjach kryzysowych (np.: choroba, śmierć, żałoba, zdrada);
 • wątpliwości związane z podjęciem ważnej decyzji, gdzie zwlekanie tylko i wyłącznie pogarsza jakość obecnego życia.