Terapia współuzależnienia

Współuzależnienie to w dużym uproszczeniu podporządkowanie własnego życia uzależnieniu ważnej osoby i wynikające z tego liczne cierpienia…

//progressline.pl/wp-content/uploads/2020/03/drink.jpg

Terapia współuzależnienia jest szansą na:

 • rzeczywiste i realne wspieranie drugiej osoby w wyjściu z uzależnienia;
 • zatroszczenie się również o swoje plany, cele, marzenia i pragnienia;
 • pokonanie bariery wstydu i poczucia winy;
 • odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem;
 • skuteczną pomoc, dającą wymierne efekty podejmowanych działań;
 • odpowiedzialne traktowanie siebie i osoby podejmującej nieakceptowane zachowania;
 • ochronienie siebie i innych osób, krzywdzonych przez zachowania ryzykowne i problemowe danej osoby.

Przykładowe potrzeby i problemy skłaniające ludzi do terapii rodzinnej:

 • nieumiejętność zadbania o siebie;
 • koncentrowanie swojej uwagi, energii, czasu na osobie uzależnionej kosztem własnym i pozostałych członków rodziny;
 • minimalizowanie lub negowanie problemu;
 • ukrywanie przed otoczeniem uzależnienia osoby bliskiej;
 • „ochrona” osoby uzależnionej, co w istocie sprowadza się do wyręczania i ponoszenia konsekwencji za jej zachowania, a to z kolei wzmacnia uzależnienie;
 • unikanie sytuacji konfliktowych.