TRENING MENTALNY SIŁA I SPRAWNOŚĆ TWOJEGO UMYSŁU

„Żadna myśl nie mieszka w Twojej głowie za darmo.
Każda z myśli, które posiadasz, jest albo inwestycją, albo kosztem.
Albo Cię wzmocni, albo osłabi.
Stąd mądrze wybieraj swoje myśli i przekonania.”

T.Harv Eker

CELE SZKOLENIA:

Celem kursu jest poznanie źródeł, założeń, zasad oraz kluczowych technik i narzędzi treningu mentalnego, a w szczególności praktyczna nauka posługiwania się tą metodą. Kurs gwarantuje ćwiczenia spajające nabytą wiedzę i umiejętności w zintegrowany, spójny proces.

DLA KOGO?

Dla klubów sportowych, klubów fitness, trenerów personalnych, trenerów rozwoju osobistego, osób, które chcą uczynić ze swojego umysłu silne i sprawne narzędzie w procesie wprowadzania pożądanych zmian oraz motywowania innych do przekraczania własnych ograniczeń.

ZAKRESY TEMATYCZNE KURSU:

 • Po co myślisz tak jak myślisz? – wprowadzenie do treningu mentalnego.
 • Trening mentalny – teoria i zastosowanie w praktyce.
 • Schemat treningu mentalnego.
 • Pozytywna postawa jako punkt wyjścia.
 • Trening wyobrażeniowy – mentalne kreowanie obrazu preferowanej przyszłości.
 • Pewność siebie a poczucie własnej wartości.
 • Kontrola mowy wewnętrznej – Jak uczynić umysł swoim sprzymierzeńcem?
 • Autoregulacja (kontrola) pobudzenia – zarządzanie energią mentalną.
 • Wyznaczanie celów.
 • Określanie „małych” kroków w kierunku osiągnięcia celu – „mentalny kaizen”.

CELE SZKOLENIA:

 • Osobisty rozwój uczestników.
 • Poznanie źródeł, założeń, zasad, kluczowych pojęć, technik i narzędzi treningu mentalnego.
 • Zastosowanie podstawowych metod i technik treningu mentalnego.
 • Rozpoznanie własnych zasobów i ograniczeń w posługiwaniu się treningiem mentalnym.
 • Nabycie praktycznych umiejętności i zdolności zastosowania treningu mentalnego w różnych obszarach życia.

CZAS TRWANIA KURSU:

 • Kurs obejmuje 20 godzin szkoleniowych realizowanych w trakcie weekendowego zjazdu.

KOSZT SZKOLENIA:

 • 550,00 PLN
 • Wpłatę należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • 20 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „TRENING MENTALNY - SIŁA I SPRAWNOŚĆ TWOJEGO UMYSŁU”.
 • Pakiet materiałów dydaktycznych.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje wybranych zagadnień.
 • Bufet kawowy z poczęstunkiem.

ZALICZENIE:

 • Podstawą zaliczenia szkolenia jest 100% obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty.

KONTAKT:

Zainteresowane instytucje, osoby lub zorganizowane grupy (minimum 8 – osobowe) prosimy o kontakt mailowy: studio@progressline.pl

W przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia poza Toruniem.