GRANICE
DZIECI I RODZICE

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/01/blue-jeans-boy-child-164835.jpg

Poprzez uczestnictwo w warsztacie dowiesz się:

  • Czym są granice i co się na nie składa?
  • Po co i jak wyznaczać dzieciom granice?
  • Czym różni się narzucanie granic od ich wyznaczania?
  • Jak rozpoznawać własne i cudze granice?
  • Jakie znaczenie w ustalaniu i egzekwowaniu granic ma posługiwanie się językiem spostrzeżeń i obserwacji, a nie ocen i interpretacji?
  • Jak stwarzać dzieciom okazję do doświadczania odpowiedzialności za granice własne i innych?
  • Jak pomóc sobie i dziecku w sytuacjach naruszania ustalonych granic?

 

Do tego, by się zdrowo i bezpiecznie rozwijać dzieci potrzebują granic, czyli pewnych zasad, reguł, drogowskazów, dzięki którym będą wiedziały, co i ile mogą, a czego nie mogą.

Każdy rodzic wie, że granice są ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, gdyż zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, jasność i przygotowują do tego, by w dorosłym życiu w odpowiedzialny i szanujący innych sposób poruszać się w stawiającym wiele wymagań świecie.

Nierzadko jednak, rodzice i dzieci mają trudność w formułowaniu i ustalaniu jasnych zasad oraz konsekwentnym ich przestrzeganiu.

Warsztat daje możliwość stawienia czoła tej trudności i wypracowania zasad pomocnych w życiu rodzinnym i nie tylko.