Terapia Par

Zyskacie szansę na poprawę wzajemnej komunikacji i rozwiązanie aktualnie doświadczanych trudności i konfliktów…

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/03/psychoterpia-par-small.jpg

Terapia par jest szansą na:

 • wyjaśnienie nieporozumień i znalezienie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron;
 • podniesienie poziomu zaufania i współpracy;
 • wzmocnienie więzi i bliskości;
 • rozwój autentyczności;
 • szanowanie odmienności oraz granic własnych i partnera;
 • lepsze poznanie siebie i partnera poprzez stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzajemnemu wysłuchaniu i zrozumieniu.

Przykładowe potrzeby i problemy skłaniające ludzi do terapii par:

 • trudności w porozumiewaniu się;
 • brak zaufania do partnera;
 • poczucie niezrozumienia i osamotnienia;
 • brak poszanowania granic własnych i/lub partnera;
 • problemy i trudności osobiste partnera, rzutujące na jakość wzajemnej relacji;
 • oddalenie grożące rozpadem związku;
 • doświadczanie kryzysu związanego z urodzeniem dziecka, podjęciem lub utratą pracy, odejściem dziecka z domu, chorobą lub śmiercią któregoś z członków rodziny, zdradą.