„Dzieci to nie osły"
trochę inaczej o karach i nagrodach

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/01/boy-brother-child-35188.jpg

Poprzez uczestnictwo w warsztacie dowiesz się:

  • Czym i po co są zasady?
  • Po co zasady rodzicom i dzieciom?
  • Kiedy możemy mówić o „antyzasadach” i ich degradującym wpływie na życie rodzinne?
  • Na czym polega wychowanie rozumiane jako przekazywanie wartości i zaspokajanie potrzeb poprzez zachowywanie dynamicznej równowagi pomiędzy miłością a wyznaczaniem granic?
  • Jak rozwijać u dziecka poczucie odpowiedzialności za siebie i innych?
  • Jak wprowadzić rodzinne zasady chroniące dzieci i rodzinę przed obecnymi zagrożeniami?
  • Jak interweniować w sytuacjach łamania ustaleń lub niewywiązywania się z nich?
  • Co różni konsekwencje, kary i nagrody?
  • Jak rozwiązać konkretną sytuację lub trudność wychowawczą?

 

Warsztat ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie wprowadzania zasad chroniących wartości i potrzeby rodziny oraz odróżniania kar i nagród od konsekwencji.

Został opracowany na podstawie licznych doświadczeń wyniesionych z poprzednich realizacji z uwzględnieniem potrzeb i trudności, które rodzice i dzieci poruszają na prowadzonych przez nas edycjach Programu Wzmacniania Rodziny, konsultacjach wychowawczych oraz w trakcie sesji indywidualnych i rodzinnych.