TERAPIA

Prowadzona przez nas psychoterapia ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że dostosowujemy sposób pracy do konkretnej osoby i sytuacji, a nie osobę do teorii czy kierunku psychoterapeutycznego.

 

Terapia
indywidualna

Terapia
par

Terapia
rodzinna

Psychoterapia
uzależnień

Terapia
współuzależnienia

WIERZYMY, ŻE:

 • autentyczność jest siłą;
 • zmiana zaczyna się od wewnątrz;
 • koncentracja na potencjałach daje motywację i energię do wprowadzania zmian;
 • najwyższym ekspertem w dziedzinie swojego życia, celów, potrzeb i rozwiązań jest sam Klient;
 • człowiek jest istotą złożoną, której elementy cielesne, emocjonalne, psychiczne, relacyjne i duchowe wzajemnie na siebie wpływają.

 

POMAGAMY OSOBOM KTÓRE:

 • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym;
 • cierpią z powodu zaniżonego poczucia własnej wartości;
 • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami;
 • nie potrafią wprowadzać pożądanych zmian;
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, osamotnienia, bycia niezrozumianym;
 • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie inspirujący cel w życiu.