Terapia rodzinna

Stworzysz sobie i członkom rodziny możliwość na rozwiązanie aktualnie doświadczanych trudności i konfliktów oraz odbudowę satysfakcjonujących relacji…

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/03/psychoterpia-rodzinna-small.jpg

Terapia rodzinna jest szansą na:

 • poprawę komunikacji w rodzinie;
 • wzrost wrażliwości na odczucia i potrzeby innych członków rodziny;
 • nabywanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • wypracowanie umiejętności konstruktywnego godzenia różnic i rozwiązywania rodzinnych konfliktów;
 • wzrost zadowolenia z pełnienia ról rodzinnych;
 • lepsze zrozumienie motywów postępowania swojego i swoich bliskich;
 • uzyskanie wsparcia w przezwyciężeniu psychicznych i emocjonalnych trudności w rodzinie.

Przykładowe potrzeby i problemy skłaniające ludzi do terapii rodzinnej:

 • częste kłótnie i konflikty pomiędzy członkami rodziny;
 • problemy jednego z członków rodziny, które rzutują na pozostałych domowników powodując cierpienie;
 • trudności w rozpoznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań;
 • brak poczucia więzi, bliskości, zrozumienia i wsparcia;
 • kryzys rodzinny spowodowany jakimś przytłaczającym wydarzeniem (śmiercią, utratą pracy, separacją, rozwodem, istotną zmianą);
 • doświadczanie trudności wychowawczych związanych z:
  • zaburzeniami zachowania u dzieci;
  • zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja);
  • niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą;
  • uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi;
  • zaburzeniami nastroju.

"Kiedy zmieniamy jeden czynnik we wzorze chemicznym, zmienia się wszystko"

Wychodzimy z założenia, że rodzina to system naczyń połączonych – kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się do powstawania nieporozumień i konfliktów, generujących kolejne trudności.