KORNEL JARZĘBIŃSKI

e.g. therapist

//progressline.pl/wp-content/uploads/2018/03/KornelJarzebinski.jpg

właściciel firmy Studio Rozwoju Personalnego „Progress Line”, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, edukator rodzinny, coach, trener rozwoju osobistego, trener personalny, wykładowca współpracujący z uczelniami wyższymi i instytucjami społecznymi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin, konsultacji wychowawczych, coachingu indywidualnego i grupowego oraz grup wsparcia dla rodziców, grup terapeutycznych, grup rozwoju osobistego i warsztatów. Zajmuje się również prowadzeniem autorskich szkoleń i warsztatów tematycznych dla osób profesjonalnie udzielających pomocy oraz wdrażaniem programu profilaktycznego „Rozwijamy Skrzydła” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Doświadczenie zawodowe

03.2014 – obecnie – prowadzenie własnej działalności gospodarczej Studio Rozwoju Personalnego „Progress Line”;

02.2008 – 03.2016 - Wojewódzki  Ośrodek  Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnienia  (Całodobowy  Młodzieżowy  Oddział  Leczenia Uzależnień) w Toruniu, ul. Włocławska 233 Toruń, stanowisko: specjalista terapii uzależnień;

01.2014 – obecnie – Poradnia Profilaktyczno – Społeczna Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”, ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń, stanowisko: specjalista terapii uzależnień;

2013 – obecnie – prowadzenie autorskich zajęć w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu;

2012 – staż kliniczny w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu (80h);

2009 – 2010 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – prowadzenie autorskich zajęć z przedmiotu „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”;

2009 – 2014 – prowadzenie autorskich zajęć na Wydziale Pedagogiki UMK („Metodyka pracy resocjalizacyjnej”; „Przemoc i agresja – profilaktyka i terapia”; „Profilaktyka uzależnień”; „Metodyka terapii uzależnień”; „Współpraca z rodziną”);

11.2005 – 06.2007 – staż wolontariacki w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu; ​

Szkolenia

2015 – 2016 - studia podyplomowe Coachingu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań);

09 – 10.2015 – szkolenie pt. „Diagnostyka i leczenie uzależnień od seksu. Problemy seksualne w terapii uzależnień” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego (80h, Toruń, prowadzący: Arkadiusz Bilejczyk, Daniel Cysarz, Łukasz Müldner – Nieckowski);

05.2015 – szkolenie pt. „Humanistyczno – egzystencjalne podejście w terapii osób uzależnionych” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego (16h, Toruń, prowadzący: dr Ireneusz Kaczmarczyk);

09.2014 – 01.2015 – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – poziom zaawansowany” zorganizowany przez „Centrum Rozwiązań”(150h, Toruń, prowadzący: dr Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński, Tomasz Świtek);

11.2013 – szkolenie pt. „Całkowita abstynencja i redukcja szkód. Różne strategie pracy z osobami pijącymi szkodliwie i uzależnionymi od alkoholu” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego (16h, Toruń, prowadzący: Jadwiga Fudała);

O5 - 06.2013 – szkolenie pt. „Metoda dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego (24h – wykłady i ćwiczenia, 16h – superwizja grupowa, Toruń, prowadzący: Jadwiga Fudała);

11.2010 – 06.2011 – Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień – Moduł II zorganizowane przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (330h, Warszawa);

11.2006 – szkolenie z zakresu działań zaradczych, interwencyjno – reintegracyjnych oraz informacyjnych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego;

03.2006 – 05.2006 – szkolenie podstawowe z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zrealizowane przez Toruńską Fundację Edukacyjną Copernicus (70h, Toruń, prowadzący: dr Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński);Warsztaty – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach:„BSFT w programach leczenia uzależnień”(liczba godz. 20, Kraków 2006 – prowadzący: L. Isebaert;

„Znaki bezpieczeństwa – praca z rodziną na rzecz ochrony dziecka” (liczba godz. 10, CPSR oraz Social Work Solutions UK, Warszawa 2007, prowadzący: Martin Fletcher);

„Praca poza słowami” (liczba godz. 20), Toruń 06-07. 09. 2007, A. M. Schuller;

„Współpraca z klientem” (liczba godz. 20), 2008 A. M. Schuller;

„Prawdziwa superwizja” (liczba godz. 20), Toruń 17-18.11.2009, M. Schuller;

„Zaawansowana praktyka Skoncentrowana na Rozwiązaniach” (liczba godz. 20), Toruń 2014, prowadzący: G. Shennan;

„Rozwiązania wewnątrz” (liczba godz. 10), Toruń 2014, prowadzący: Yasuteru Aoki;

Konferencje – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

I Ogólnopolska Konferencja PSR „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce – perspektywy i możliwości”, Toruń, listopad 2005, (20 godz.);

II Ogólnopolska Konferencja PSR , „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – co i jak można robić inaczej”, Toruń, 8- 10.11.2006, (20 godz.);

III Ogólnopolska Konferencja PSR , „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – nasza praca, nasze doświadczenia”, Toruń 8-10.11.2007, (20 godz.);

IV Ogólnopolska Konferencja PSR, „Wszystko się zmienia”, Toruń, 19-21 listopad 2009, (20 godz.); Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – Wizje przyszłości”, Toruń, 16-17 czerwca 2011, (12 godz.);

V Ogólnopolska Konferencja PSR, „

VI Ogólnopolska Konferencja PSR, „Razem można więcej – czyli rzecz o współpracy. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” - Toruń, 07-08 wrzesień 2013, (12 godz.);

VII Ogólnopolska Konferencja PSR, „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - Dookoła Świata”, czerwiec 2014 (12 godz.);

Konferencja European Brief Therapy Association, „Upside Down – Solution Focused Paradigmes – Revolutions and Evolutions” – Toruń, 21 – 23 września 2012 (25 godz.);

Prowadzenie zajęć warsztatowych

przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. „Wyjątkowe wyjątki” (5h, III Ogólnopolska Konferencja PSR, „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – nasza praca, nasze doświadczenia”, Toruń 8-10.11.2007).

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

06.2009 – 10.2009 – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, (liczba godz. 120, prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon Arias, Monika Lakowska);

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Szkolenia:10.2006 -12.2007 – kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin zorganizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (130h, Bydgoszcz, prowadzący: mgr Marcelina Ptak, mgr Małgorzata Szymanowska)Superwizje:05 – 06.2013 - superwizja grupowa w ramach szkolenia w zakresie metod dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi (16h, Toruń, prowadząca: Jadwiga Fudała);

2011 – 2012 – superwizja kliniczna w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień (70h, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, prowadząca: Elżbieta Rachowska);

10.2010 – seminarium superwizyjne (16h superwizji, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

06.2009 – seminarium superwizyjne (10h superwizji, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

05.2009 – seminarium superwizyjne (16h superwizji, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

06.2008 – seminarium superwizyjne (10h superwizji, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS).

Doświadczenia własne – praca własna

12.2010 – „Mądrość i doświadczenie – praca z genogramem” (16h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

11.2010 – „Mądrość i doświadczenie – praca z genogramem” (16h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

12.2009 – „A po odpływie - przypływ” (16h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

10.2009 – „A po odpływie - przypływ” (16h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

10.2008 – „Świat moich uczuć” (20h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

06.2008 – „Kurtyna w górę” (10h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

04.2008 – „Historie mojego życia” (10h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);

04.2008 – „Kurtyna w górę” (10h doświadczeń własnych, prowadzący: mgr Małgorzata Szymanowska – psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej i superwizor WTTS);Treningi

11.2010 – 06.2011 - trening interpersonalny w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień (50h, Warszawa, prowadząca: Elżbieta Rachowska);

11.2010 – 06.2011 - trening intrapsychiczny w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień (50h, Warszawa, prowadząca: Elżbieta Rachowska);