SZKOLENIE ZAAWANSOWANE TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

 „Problem talk creates problems, Solution talk creates solutions”

Steve de Shazer

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności TSR z możliwością zastosowania w różnych dziedzinach/obszarach praktyki pomocowej. Tematyka kursu odnosi się do pracy indywidualnej, pracy z parą i rodziną oraz pracy grupowej. Szkolenie swoim zakresem obejmuje także grupową superwizję i możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji merytorycznej. Kurs gwarantuje ćwiczenia spajające nabytą wiedzę i umiejętności w zintegrowany, spójny proces. Całość programu obejmuje 13 dni szkoleniowych.

DLA KOGO?

Dla osób udzielających pomocy w różnych obszarach wspierania drugiego człowieka/rodziny (pracownicy pomocy społecznej, terapeuci, kuratorzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, pedagodzy, psycholodzy), które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym (TSR I) w wymiarze co najmniej 70 godzin dydaktycznych oraz chcą wzbogacić i urozmaicić swój warsztat pracy.

ZAKRESY TEMATYCZNE KURSU:

Zjazdy I - moje doświadczenia zawodowe.

Zjazd II - TSR i inne nurty terapeutyczne – podobieństwa i różnice jako źródła zasobów i inspiracji.

Zjazd III – współpraca z parą i rodziną w ramach TSR.

Zjazd IV – współpraca z dziećmi i młodzieżą jako osobami specyficznie zaangażowanymi.

Zjazd V  – wybrane choroby i zaburzenia psychiczne a TSR – granice wspierania i terapii.

Zjazd VI – praca grupowa w konwencji TSR.

CELE SZKOLENIA:

 • Rozwój osobisty – wzmacnianie i poszerzenie świadomości własnych zasobów, potrzeb, celów i wartości.
 • Pogłębienie rozumienia TSR na poziomie teoretycznym i praktycznym.
 • Rozwinięcie założeń, zasad, kluczowych pojęć, technik i narzędzi o różne doświadczeni i rozumienia nurtu TSR.
 • Poznanie i przećwiczenie nowych narzędzi wykorzystywanych w TSR.
 • Pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności zastosowania TSR w różnych obszarach pracy i życiu osobistym.

CZAS TRWANIA KURSU:

 • Kurs obejmuje 130 godzin szkoleniowych realizowanych w trakcie 7 weekendowych zjazdów.

KOSZT SZKOLENIA:

 • 2500,00 PLN – przy płatności jednorazowej.
 • 2650,00 PLN – przy płatności w ratach (I rata – 600 zł; II rata – 600 zł; III rata – 550 zł; IV rata – 500 zł; V rata – 400 zł).
 • Pierwszą wpłatę (całość bądź rata) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na dwa tygodnie przed II, III, IV i V zjazdem.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • 130 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia TSR II.
 • Pakiet materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje wybranych zagadnień i sesji terapeutycznych.
 • Bufet kawowo – herbaciany ze zdrowym poczęstunkiem.

ZALICZENIE – WYMAGANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU ZAAWANSOWANEGO:

 • Podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie.
 • Doświadczenie zawodowe i aktywne uczestnictwo.
 • Lektura i znajomość wybranych pozycji z zakresu TSR.
 • Praca własna na wskazane tematy.
 • Nagranie sesji indywidualnej/par/rodzinnej/grupowej.
 • Dopuszcza się 10 godzin nieobecności.

KONTAKT:

Zainteresowane instytucje, osoby lub zorganizowane grupy (minimum 8 – osobowe) prosimy o kontakt mailowy: studio@progressline.pl

W przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia poza Toruniem.