SZKOLENIE PODSTAWOWE TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

„Terapia polega na tym, że dwoje ludzi próbuje dociec, czego, do cholery, jedno z nich chce!”

                                                                                                      Steve de Shazer

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie źródeł, założeń, zasad oraz podstawowych technik, a tym samym przybliżenie ideologii TSR, a w szczególności praktyczna nauka posługiwania się tą metodą. Szkolenie zapewnia ćwiczenia spajające nabytą wiedzę i umiejętności w zintegrowany, spójny proces. Kurs swoim zakresem obejmuje także możliwość skorzystania z jednorazowej indywidualnej konsultacji merytorycznej.

DLA KOGO?

Dla osób udzielających pomocy w różnych obszarach wspierania drugiego człowieka/rodziny (pracownicy pomocy społecznej, terapeuci, kuratorzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, pedagodzy, psycholodzy), które chcą poznać, odświeżyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności stosowane w TSR.

ZAKRESY TEMATYCZNE KURSU:

Zjazd I    - Filozoficzne podstawy – źródła oraz założenia TSR:

 • Twórcy TSR.
 • Czym jest a czym nie jest TSR?
 • „Filozofia centralna”.
 • Pogląd na naturę ludzką.
 • Kluczowe zasady i pojęcia stosowane w TSR.
 • Założenia dotyczące relacji pomiędzy terapeutą a osobą zgłaszającą się na terapię.

Zjazd II   - Nauka umiejętności, technik, metod i narzędzi stosowanych w TSR:

 • Umiejętności pomocne w poszerzaniu świadomości osoby zgłaszającej się na terapię.
 • Określanie dobrze sformułowanego celu.
 • Nauka formułowania pytań ukierunkowanych na pożądaną zmianę.
 • Komplementowanie – wydobywanie, poszerzanie i wzmacnianie zasobów.
 • „Pytanie o cud” i inne formy budowania opisu preferowanej przyszłości.
 • Odkrywanie i wydobywanie tzw. wyjątków.
 • Budowanie relacji współpracy.
 • Struktura I sesji.
 • Przebieg II i kolejnych sesji.

Zjazd III  - Praktyczne ćwiczenie prezentowanych założeń i umiejętności terapeutycznych:

 • Praktykowanie postawy "niewiedzy".
 • Tworzenie kontekstu spotkania.
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej.
 • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu.
 • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu.
 • Monitorowanie wprowadzanych zmian.

Zjazd IV  - Elementy superwizji – praca w oparciu o przykłady, sytuacje z własnej praktyki:

 • Specyficzne zastosowania TSR w obszarach, w których pracują uczestnicy kursu.

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie metody TSR na poziomie teoretycznym i praktycznym.
 • Zrozumienie metody TSR - poznanie źródeł, założeń, zasad, kluczowych pojęć, technik i narzędzi.
 • Rozpoznanie własnych zasobów i ograniczeń w posługiwaniu się nurtem TSR.
 • Zdobycie umiejętności pracy z drugim człowiekiem, a nie problemem, który zgłasza.
 • Nabycie praktycznych umiejętności i zdolności zastosowania TSR w różnych obszarach życia.

CZAS TRWANIA KURSU:

 • Kurs obejmuje 80 godzin szkoleniowych realizowanych w trakcie 4 weekendowych zjazdów.

KOSZT SZKOLENIA:

 • 1700,00 PLN – przy płatności jednorazowej.
 • 1850,00 PLN – przy płatności w ratach (I rata – 500 zł; II rata – 500 zł; III rata – 450 zł; IV rata – 400 zł).
 • Pierwszą wpłatę (całość bądź rata) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na dwa tygodnie przed II, III i IV zjazdem.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • 80 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia TSR I.
 • Pakiet materiałów dydaktycznych.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje wybranych zagadnień i sesji terapeutycznych.
 • Bufet kawowy z poczęstunkiem.

ZALICZENIE:

 • Podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie. Dopuszcza się 10 godzin nieobecności.

KONTAKT:

Zainteresowane instytucje, osoby lub zorganizowane grupy (minimum 8 – osobowe) prosimy o kontakt mailowy: studio@progressline.pl

W przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia poza Toruniem.